In Blog

Een werknemer die tenminste 5% aandelen bezat (lees: DGA) in de B.V., waarvoor hij in dienstbetrekking arbeid verrichtte, kon tot 1 juli 2017 fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen in die B.V. Deze B.V.-werkgever werd gezien als een fiscaal erkend pensioenverzekeraar.

Daar is bij wetswijziging per 1 april 2017 een einde aan gekomen. Voor reeds opgebouwde pensioenaanspraken heeft de DGA nu drie mogelijkheden:

  1. De per 1 juli 2017 reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden bevroren, verdere opbouw is niet meer toegestaan;
  2. Volledig fiscaal vriendelijk afkopen, voor het jaar 2017 geldt een heffingskorting van 34,5%, voor het jaar 2018 bedraagt die korting 25% en voor het jaar 2019 19,5%;
  3. Volledig fiscaal geruisloos omzetten in een oudedagsverplichting.

In de situatie dat de B.V.-werkgever in Nederland is gevestigd en de DGA in België woont, is het de vraag welk land ter zake van de afkoop, daaronder begrepen de omzetting in een oudedagsverplichting, heffingsbevoegd is. De nationale wetgeving en het tussen Nederland en België gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dient uitkomst te bieden. Niet duidelijk was hoe België het verdrag zou uitleggen, wat vele in België woonachtige DGA’s ervan weerhield het Nederlands pensioen in 2017 af te kopen dan wel om te zetten in een oudagsverplichting.

Inmiddels heeft de Belgische overheid haar standpunt bij circulaire van 21 december 2017 wereldkundig gemaakt. De uitkomst is dat België belasting gaat heffen over de korting die in Nederland wordt toegekend. Deze belastingheffing vindt afhankelijk van de situatie plaatst tegen het progressieve tarief van maximaal 50%. Echter, indien de DGA geen opdracht meer uitoefent als bestuurder of zaakvoerder dan vindt belastingheffing plaats tegen het tarief van 16,5%.

Nu het duidelijk is hoe België met de afkoop van een Nederlands pensioen omgaat is het wellicht zaak om opnieuw de afkoop van het pensioen in overweging te nemen.

Huub Smeets
Belastingadviseur

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Foto NancyFoto Kevin