In Nieuws

In het Belastingplan 2016 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2016 lijfrente uitkeringen, waarvan premies onder voorwaarden aftrekbaar zijn in box 1, op de uitkeringsdatum niet altijd meer volledig progressief belast worden.

Minimumwaarderingsregel afkoop lijfrente

In de praktijk komt het regelmatig voor dat belastingplichtigen besluiten de lijfrentepolissen voortijdig af te kopen. Bij afkoop van een lijfrentepolis betaalt de verzekeringsmaatschappij een éénmalig bedrag, de zogenoemde afkoopsom. Als premieaftrek is genoten wordt de afkoopsom fiscaal minimaal gesteld op het bedrag van de op het inkomen in mindering gebrachte premies. Dat bedrag kan dus hoger zijn dan de concreet genoten afkoopsom. Dit is de zogenaamde minimumwaarderingsregel die heel nadelig kan uitpakken en het fiscale voordeel van de aftrek teniet kan doen of zelfs kan omzetten in een fiscaal nadeel.

Belastingplan 2016

Die minimumwaarderingsregel wordt nu afgeschaft, waardoor verzekeraars kunnen volstaan met het inhouden van loonbelasting over de afkoopsom. De maatregel gaat in per 1 januari 2016. Voor eerdere afkopen kan onder voorwaarden in de beleidssfeer een tegemoetkoming worden verleend. Terecht hoeft nu dus géén belasting meer betaald te worden over de in aftrek gebrachte lijfrentepremies maar wordt de heffing beperkt tot de hoogte van de afkoopsom. Houd u rekening met deze wijziging als je in de toekomst besluit je lijfrente af te kopen, dit kan namelijk aantrekkelijker worden. U dient wel rekening te houden met het meestal hogere progressieve tarief bij afkoop ten opzichte van periodieke uitkeringen.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Gebouw SmitsVandenBroekMinisterie