In Nieuws

Regulier toezicht 

Op 22 april jl. heeft het SRA SmitsVandenBroek bezocht voor de toetsing van een wettelijk controledossier in het kader van het reguliere toezicht. SmitsVandenBroek Accountants B.V. heeft een eigen vergunning van de AFM voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten. De AFM en het SRA hebben een convenant afgesloten waarbij het SRA het reguliere toezicht uitvoert op de vergunning van SRA-kantoren zoals SmitsVandenBroek.

Wettelijk controledossier voldoende 

De toetsers hebben een wettelijk controledossier 2015 gedurende een dag van a tot z beoordeeld, waarbij de accountant en controleleider van SmitsVandenBroek steeds toelichtingen hebben verstrekt. Uiteindelijk concludeerden de toetsers dat het dossier met een ‘voldoende’ werd beoordeeld; de hoogst mogelijke classificatie. De toetsers roemden met name de vernieuwende controleaanpak die SmitsVandenBroek had toegepast en die is gebaseerd op Lean en de lerende organisatie (LeaRn).    

Samenstelpraktijk ook voldoende 

In 2015 was onze samenstelpraktijk al getoetst en ook als voldoende beoordeeld. Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met de uitslag. Onze medewerkers gaan onverminderd door met hun focus op kwaliteit om de beste resultaten voor onze relaties te bewerkstelligen!

Vragen/opmerkingen? Neemt u vrijblijvend contact op met Jeroen Roumen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
SmitsVandenBroekSmitsVandenBroek