In Nieuws

U wordt mogelijk overspoeld met allerlei informatie over het coronavirus. Helaas zit daar ook veel foutieve informatie tussen. Ons advies is om enkel informatie uit officiële kanalen (RIVM en Rijksoverheid) te volgen en voor waar aan te nemen.

Mogelijk ondervindt u al negatieve economische gevolgen van het virus.

Via dit bericht willen we u kort informeren over de economische en fiscale maatregelen van de overheid die de economische tegenslag enigszins kunnen verzachten.

Middels deze link kunt u  de brief van de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale zaken raadplegen met daarin de aankondiging van de economische maatregelen. Onderstaand vatten wij e.e.a. voor u samen.

Werktijdverkorting (deeltijd WW)

De bestaande regeling is bedoeld voor bijzondere omstandigheden, waaronder dus het coronavirus, die ertoe leiden dat er tijdelijk geen werk meer is voor (een deel) van het personeel.

Het moet minimaal 20% werkuitval voor het hele personeel voor twee weken betreffen. Bedrijven die getroffen worden door het coronavirus dienen eerst een vergunning voor werktijdverkorting in te dienen bij het Ministerie van SZW. Vervolgens kan men met deze vergunning een beroep doen op een werkloosheidsuitkering (WW) voor het personeel, mits zij uiteraard WW-rechten hebben opgebouwd. Meer informatie kunt u vinden in deze notitie.

Zzp’ers die minder werk hebben kunnen geen beroep doen op de regeling maar op de bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) bij de gemeente.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven met liquiditeitsproblemen kunnen tijdelijk rekenen op een verruiming van de MBKB van 50% naar 75% borgstellingkrediet. Deze maatregel moet de mogelijkheid tot een overbruggingskrediet of verhoging van een rekening courant-krediet vergroten.

Fiscaliteit

Er bestaat voor ondernemers de mogelijkheid een bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hiervoor is een schriftelijk verzoek nodig met de motivering dat men door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Invordering wordt dan direct stopgezet en beoordeling van het uitstelverzoek vindt later plaats.

De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van aanslagen zal komende tijd achterwege blijven of worden teruggedraaid.

Voorlopige aanslagen 2020 kunnen op verzoek direct worden verlaagd.

Wij staan voor u klaar!

Mocht u ten aanzien van een van deze maatregelen vragen hebben of onze hulp nodig hebben, kunt u zich in verbinding stellen met uw vaste aanspreekpunt op ons kantoor.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Nieuwsbrief maart 2020Coronavirus