In Nieuws

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun wordt beschouwd.

Middels eerdere berichtgeving en ons webinar op 1 april jl. hebben wij u geïnformeerd over de BIK-regeling. Met de BIK-regeling zouden ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een afdrachtvermindering loonbelasting krijgen. Eind vorig jaar is de BIK-regeling informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Nu blijkt dus dat de kans bestaat dat de gehele BIK als ongeoorloofde staatsteun wordt aangemerkt. Een aanpassing van de BIK-regeling vereist zo’n grote verandering van de huidige regeling dat het doel van de BIK grotendeels verloren gaat. Bovendien kost een dergelijke aanpassing van de regeling te veel tijd en blijft er langer onzekerheid bestaan voor de ondernemers. Daarom heeft het kabinet beslist dat de BIK-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 wordt ingetrokken.

Toch wil het kabinet investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien wordt nog betekend gemaakt. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Nieuwsbrief juni 2021