In Nieuws

De staatssecretaris heeft in een besluit goedgekeurd dat de kosten voor het plaatsen van een laadpaal bij de woning van werknemers onder de bijtelling privégebruik auto valt. Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor ondernemers/natuurlijke personen die in hun onderneming een (semi-) elektrische auto gebruiken die tot het ondernemingsvermogen behoort.

Besluit staatsecretaris

In de praktijk bleek er onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aspecten van het plaatsen van een laadpaal in of bij de privéwoning van de ondernemer/werknemer voor een ter beschikking gestelde auto. De staatssecretaris komt daarom in een geactualiseerd besluit met een goedkeuring.

Laat de werkgever de laadpaal plaatsen, of – als de werknemer/ondernemer de laadpaal zelf op verzoek van de werkgever/bv heeft laten plaatsen – wordt deze vergoed, dan wordt dit geacht onderdeel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Is er sprake van een bijtelling voor het privégebruik, dan wordt (het plaatsen van) de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten die door middel van de bijtelling in de heffing worden betrokken. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een additioneel bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs.

Is er geen sprake van bijtelling, omdat de auto van de zaak per jaar aantoonbaar voor maximaal 500 kilometer privé wordt gebruikt, dan wordt ook (het plaatsen van) de laadpaal geacht voor zakelijk gebruik te zijn bedoeld.

Elektriciteit 

De goedkeuring geldt overigens niet voor de benodigde elektriciteit. Wel kan men afspreken dat het daadwerkelijke verbruik (inclusief de kosten voor een meter) tegen kostprijs wordt doorgeleverd aan de werkgever/bv.
Rijdt men in een eigen auto, dan geldt deze goedkeuring niet en moet men het doen met de onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer).

Laat u eens een vergelijking maken tussen een reguliere auto (diesel, benzine) en een elektrische of hybride auto. Gezien de lage bijtellingspercentages en goedkoper brandstofverbruik is elektrisch rijden zeker het overwegen waard.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
BelastingdienstGeld schenken