In Nieuws

Directeur groot-aandeelhouders (DGA’s) die aanmerkelijk belanghouder zijn (meer dan 5% aandelen in een BV/NV) en die werken voor het lichaam waarin ze een aanmerkelijk belang hebben worden geconfronteerd met het zogenaamde gebruikelijk loon. Zij worden geacht uit die B.V. een bepaald loon te genieten dat gebruikelijk is voor hun functie, waarover ze dan ook loonbelasting moeten betalen.

Gebruikelijk loon

De regels rond het gebruikelijk loon zijn op 1 januari 2015 veranderd. Tot 2015 werd het loon van een DGA uit de BV getoetst aan een gebruikelijk loon van iemand met een soortgelijke dienstbetrekking en met een minimum van € 44.000. Het loon van de DGA mocht maximaal 30% afwijken van het gebruikelijk loon.

Op 1 januari 2015 heeft men de marge van 30% verlaagd naar 25%. En wordt de vergelijking gemaakt met een vergelijkbare dienstbetrekking, derhalve ruimer.

Daardoor zou in een aantal gevallen het gebruikelijk loon verhoogd moeten worden. Maar als gevolg van de verplichte invoering van de werkkostenregeling, zou het belaste gebruikelijk loon wel eens omlaag kunnen.

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling behoren namelijk ook de vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het gebruikelijk loon. Dat heeft de Belastingdienst onlangs bevestigd. Tot die vrije vergoedingen en verstrekkingen behoren niet alleen reiskosten en studiekosten, maar ook de vergoedingen voor een mobiele telefoon en internet en de zogeheten 30% vergoeding die buitenlandse experts en deskundigen onder voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen. Tot 2014 behoorden alleen belaste vergoedingen tot het gebruikelijk loon.

Hierdoor zou het loon in 2015 op voorhand al hoger uit kunnen vallen en zijn er bestaat er wellicht een mogelijkheid (binnen de 25% marge) het loon in 2015 juist te verlagen. Niet onaantrekkelijk wanneer uw DGA-loon al (ruim) in de 52% inkomstenbelastingschijf zit.

Structureel verlies of part-time werken

Overigens zijn er ook nog andere argumenten om uw loon te verlagen. Zo is er een regeling die faciliteert dat bij structureel verlies uw loon omlaag mag, beneden de 30% (nu dus 25%) marge.

Een ander argument om uw loon aan te passen is het aantoonbaar minder gaan werken, bijvoorbeeld wanneer uw gezondheid hiertoe aanleiding geeft of een van uw kinderen gaat meewerken dan wel u nog andere activiteiten heeft.

Indien uw loon naar uw zin veel te hoog is en werkt fiscaal nadelig uit; laat u zich eens adviseren door een van onze fiscale adviseurs.

 

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Arbeidsrecht hamerWet werk en zekerheid