In Nieuws

Hebt u “ja” gezegd zowel in goede als in slechte tijden? En hebt u vóór uw huwelijk ook huwelijksvoorwaarden gemaakt en elke gemeenschap van goederen uitgesloten? Goed zo, hiermee vermijdt u een aantal risico’s, maar let op: het niet bijhouden van een verrekenbeding kan nadelig uitwerken!

Voordelen huwelijksvoorwaarden

Uitsluiting van gemeenschap van goederen houdt in dat uw schuldeisers niet zomaar verhaal hebben op het vermogen van uw wederhelft. Ook kunt u vermogen gescheiden houden van uw wederhelft. Huwelijksvoorwaarden zijn ook een mooie manier om erfbelasting en soms overdrachtsbelasting te besparen.

Nadelen huwelijksvoorwaarden

Maar door deze huwelijksvoorwaarden deelt u geen inkomsten noch vermogen met uw wederhelft tijdens het huwelijk. Dit is op te lossen door in huwelijksvoorwaarden jaarlijkse verrekenbedingen en eindafrekenbedingen op te nemen. Jaarlijkse verrekenbedingen zorgen ervoor dat de minst verdienende echtgenoot toch vermogen kan opbouwen doordat het gespaard inkomen bij helfte wordt gedeeld tijdens het huwelijk. Maar wat gebeurt er als je dit jaarlijks verrekenbeding niet jaarlijks bijwerkt?

Gevolgen niet bijwerken jaarlijks verrekenbeding

Door het jaarlijks verrekenbeding niet bij te werken blijft het gespaard inkomen bij de ondernemer. Ervan uitgaande dat deze het grootste inkomen heeft! Schuldeisers kunnen zich op het hele vermogen van deze ondernemer verhalen en de wederhelft heeft het nakijken. Als het huwelijk eindigt door echtscheiding of de dood, wordt alles wat tijdens het huwelijk is aangeschaft geacht uit dit gespaarde inkomen te zijn betaald en daarmee in economische zin gemeenschappelijk. Dat houdt in dat de waarde gedeeld moet worden. Hiermee worden de huwelijksvoorwaarden helemaal onderuit gehaald. Als het huwelijk lang heeft geduurd, toon dan maar eens aan wat je had toen je trouwde! Kun je niet bewijzen dat je bepaalde vermogensbestanddelen had, dan worden ze geacht qua waarde gezamenlijk te zijn. Dit is voer voor advocaten bij echtscheiding. Voorkom deze nare toestanden door de huwelijksvoorwaarden bij te werken tijdens je huwelijk. Als accountants- en belastingadvieskantoor met notariële kennis kunnen wij de verrekening maken en zo narigheid voorkomen en vermogen van de wederhelft veilig stellen tijdens het huwelijk!

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt