In Nieuws

Voor huwelijken vanaf 1-1-2018 geldt de wettelijke gemeenschap van goederen als je huwt zonder huwelijksvoorwaarden. Wat is het verschil met de algehele gemeenschap van goederen? Wat zijn de haken en ogen van de wettelijke gemeenschap van goederen?

Het grote verschil met de algehele gemeenschap van goederen is dat niet alle goederen van beide echtelieden gezamenlijk worden. Zo blijven met name goederen die één van beiden vóór het huwelijk had gescheiden. Ook schenkingen en erfenissen die één der echtelieden heeft gekregen blijven in principe alleen van hem/haar.

Het komt er in feite op neer dat er 3 vermogens zijn: 1 vermogen met privévermogen van de ene echtgenoot, 1 vermogen van de andere echtgenoot, 1 gezamenlijk vermogen van beide echtelieden.

Hadden de echtelieden al vóór hun huwelijk gezamenlijk vermogen (bezittingen maar ook schulden), dan valt dit in het derde gezamenlijke vermogen. Daar zit een probleem, als de bezittingen of de schulden niet 50% / 50% waren. Door het huwelijk worden ze 50% / 50%!

Een ander punt van aandacht is het bewijsprobleem, met name als het huwelijk lang geduurd heeft. Wie bewaart zijn gegevens nu eenmaal langer dan 10 jaar? Kan een echtgenoot niet bewijzen dat het vermogen van hem/haar is, dan is het gezamenlijk. Dat geldt natuurlijk ook voor schuldeisers die beslag komen leggen! Bewijs bewaren is het toverwoord!

Er is een regeling voor de situatie dat een onderneming niet tot het gemeenschappelijke vermogen behoort en de andere echtgenoot daarin meewerkt. De onderneming moet haar gereserveerde winsten dan delen met het gezamenlijk vermogen van de echtelieden! Het is duidelijk dat dit voer is voor advocaten. Een ondernemer die hier niet mee wil worden geconfronteerd, kan maar beter huwelijksvoorwaarden maken.

Tenslotte blijft het altijd mogelijk dat er beslag gelegd wordt op het gezamenlijk vermogen door schuldeisers van één van de echtelieden. Vooral als één van de echtelieden ondernemer is, is het wenselijk dat de vermogens van de echtelieden gescheiden zijn. Zo kan er geen beslag gelegd worden op het vermogen van de niet ondernemer.

Al met al toch overwegingen om huwelijksvoorwaarden te maken vóór het huwelijk!

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Nieuwsbrief februari 2020