In Nieuws

Wist u dat u bij 50 medewerkers in dienst een ondernemingsraad moet laten oprichten? Want een OR is dan wettelijk verplicht.

Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleggen met de werkgever. De OR mag 2,3 of 4 jaar blijven zitten, daarna worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie bestaat de OR uit minstens 3 en maximaal 25 leden, die door uw medewerkers, werknemersorganisaties en uzelf worden gekozen. De OR kan invloed uitoefenen op beslissingen binnen uw bedrijf. De taken van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Heeft uw bedrijf minder dan 50 werknemers? Dan mag u een personeelsvertegenwoordiging (pvt) oprichten.

Taken van de ondernemingsraad zijn (adviesrecht/instemmingsrecht):

  • Arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en reistijden;
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
  • Klankbord medewerkers, meedenken met het bedrijf;
  • Ruimte bieden aan o.a. diversiteit op de werkvloer;
  • Vertegenwoordigen van de achterban.

Een ondernemingsraad heeft de volgende rechten:

  • Om te beginnen het adviesrecht van de OR. Wist u dat u als werkgever verplicht schriftelijk advies moet vragen aan de ondernemingsraad over belangrijke besluiten? Dit zijn besluiten die financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf.
  • Het tweede recht is het instemmingsrecht van de OR. U als werkgever moet schriftelijke instemming aan de OR vragen als u nieuwe regelingen wilt invoeren.
  • Het derde recht is het initiatiefrecht van de OR. De ondernemingsraad mag ook zelf advies geven over zaken die zij belangrijk vindt.
  • Het laatste recht is het informatierecht van de OR. U als werkgever bent verplicht om de ondernemingsraad regelmatig en op tijd op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld resultaten, vooruitzichten en financiën van het bedrijf.

Heeft u informatie nodig of hulp in medezeggenschap? Wilt u een OR opstarten? Neemt u dan contact op met f.stultiens@smitsvandenbroek.nl.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
Nieuwsbrief april 2021Nieuwsbrief mei 2021