In Nieuws

De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffing naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vervanging VAR door nieuwe regeling

De huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Als alternatief hiervoor kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van zo’n beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief. De zekerheid die geboden wordt, geldt uiteraard uitsluitend als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig de voorgelegde overeenkomst.

Nota van wijziging naar aanleiding van kritiek

De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota van wijziging wordt geregeld dat de bepalingen die betrekking hebben op de introductie van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervallen. Verder wordt in het nieuwe opschrift, de nieuwe considerans en de nieuwe citeertitel tot uitdrukking gebracht dat de beoordeling van de desbetreffende arbeidsrelaties wordt gedereguleerd.

In het wetsvoorstel is tegemoetgekomen aan de wensen van de zzp-organisaties en de vakbonden, aan de wensen van de werkgeversorganisaties en aan de doelstellingen van het wetsvoorstel, namelijk het vergroten van de mogelijkheden voor de Belastingdienst om handhavend op te treden en een herstel van het evenwicht in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers die geen gebruik willen of kunnen maken van de bedoelde voorbeeldovereenkomsten, kunnen zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Indien uit die overeenkomst geen verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen voortvloeit, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk.

 

Brief Staatsecretaris van Financiën van 18 mei 2015, nr. DB2015/172  

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
100 eurobiljettenOntbijtsessie crowdfunding