In Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Detailhandel Parfumerieartikelen en Detailhandel Juweliersartikelen

De cao wordt per 1 juli 2017 geïntegreerd in de cao Fashion, Sport & Lifestyle. Deze cao heeft nog een looptijd tot en met 30 juni 2018. Vanaf 1 juli 2017 gelden dus de bepalingen uit de cao Fashion, Sport & Lifestyle, met uitzondering van de volgende onderwerpen.

Loon
De lonen worden verhoogd:
– per 01-08-2018 0,89%;
– per 01-01-2018 percentage verhoging WML (minimaal 0,4%).

Functiewaardering
Vóór 1 augustus 2017 hebben werkgevers de functies van hun medewerkers ingedeeld in FUWAM, het functiewaarderingssysteem in cao Fashion, Sport & Lifestyle. Vanaf deze datum is het loongebouw Mode van cao Fashion, Sport & Lifestyle van toepassing voor nieuwe medewerkers. Huidige medewerkers worden met hun op 1 juli 2017 verhoogde loon en als de compensatie van de verlaging van de zondagstoeslag in geld heeft plaatsgevonden ook het hiermee verhoogde loon, ingeschaald in het nieuwe loongebouw.

Toeslagen
De zondagstoeslag bedraagt per 1 juli 2017 50%.

De medewerker die in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 op zondag werkte, bereid blijft een vergelijkbaar aantal zondagen te blijven werken en in genoemde periode een toeslag van 100% over de gewerkte uren op zondag ontving, krijgt compensatie voor het verlagen van de zondagstoeslag naar 50%. De compensatie wordt toegekend als loonsverhoging of in vrije tijd.

Per 1 juli 2017 vervalt de toeslag voor het werken op koopavonden.

De medewerker die op koopavonden werkt, bereid blijft dit te doen en hiervoor toeslag ontvangt, krijgt compensatie voor het vervallen van de toeslag op koopavonden in de vorm van een loonsverhoging ter hoogte van het percentage dat hij van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 aan toeslag op koopavonden heeft verdiend.

De overwerkregeling uit de SWK-cao blijft van kracht.

Bron: CNV Vakmensen 2-06-2017

Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
– per 01-07-2017: 1,65%;
– per 01-07-2018: 2%.

Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 verhoogd met 1,65% en per 1 juli 2018 verhoogd met 2%.

Eenmalige uitkering
– per 01-07-2017 0,65% bruto;
– per 01-01-2019 0,5% bruto.

Bron: CNV Zorg & welzijn 31-05-2017

Bedrijfstakinformatie

Horeca: verkennende gesprekken

Werkgevers en bonden gaan verkennende gesprekken voeren om te kijken of er een basis is voor nieuwe cao-onderhandelingen. Het initiatief voor de gesprekken komt van KHN. De werkgevers hebben aangegeven mogelijkheden te zien om met de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen te verkennen of en hoe tot een horecabreed gedragen cao kan worden gekomen.

De KHN-uitgangspunten voor dit overleg zijn dat een cao goed toepasbaar moet zijn en ruimte moet bieden voor maatwerk, dat ook door de kleinere bedrijven is toe te passen. Belangrijk punt voor de werkgevers is flexibiliteit rond seizoenen en andere pieken en dalen in het werkaanbod. FNV Horeca zal bij het overleg loon, werktijden en scholing centraal zetten.

Bron: Misset Horeca 31-05-2017; FNV Horeca 31-05-2017; KHN 30-05-2017

Start onderhandelingen Kartoflex

Op 7 juni 2017 zijn de onderhandelingen voor de cao Kartonnage en Flexibele verpakking gestart. De huidige cao loopt op 30 juni 2017 af. CNV Vakmensen gaat de onderhandelingen in met een voorstel voor een eenjarige cao en een loonsverhoging van 2,5% met een ondergrens van € 900 per jaar.

Bron: CNV Vakmensen 30-05-2017

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
GroepsfotoVallende munten