In Nieuws

M.i.v. 1 januari 2017 is artikel 29 van de Wet OB vereenvoudigd gewijzigd. Dit artikel gaat onder andere over het teruggave verzoek omzetbelasting bij oninbare vorderingen. U hoeft voor de teruggaaf niet meer te wachten op de vereffening bij een faillissement van een debiteur.

Artikel 29 Wet OB

Even de voor dit moment van belang zijnde passage uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2017:

“Anders dan onder de huidige regeling wordt echter verondersteld dat de oninbaarheid van de vordering in ieder geval ontstaat op het moment dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Door deze fictie verkrijgt de ondernemer dus uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf.

Daarnaast stelt het kabinet voor de regeling verder te vereenvoudigen door van de belanghebbende ondernemer niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen. In de nieuwe opzet kan de belanghebbende ondernemer het bedrag van de teruggaaf simpelweg in mindering brengen op de periodieke aangifte voor de btw en, indien van toepassing, de desbetreffende milieubelasting. Op deze wijze levert de maatregel een belangrijke bijdrage aan een verlaging van zowel de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.”

Keerzijde van dit artikel is wel: de afnemer/betaler moet de BTW terugbetalen die hij in aftrek heeft gebracht en niet binnen 1 jaar heeft betaald.

Overgangsrecht

Er is ook iets gezegd over de “inwerkingtreding” in het overgangsrecht.

Artikel VII
Met betrekking tot vergoedingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017, maar die op dat tijdstip niet of gedeeltelijk niet zijn ontvangen en ter zake waarvan vóór die datum nog geen recht op teruggaaf vanwege oninbaarheid van de vordering bestond ingevolge de vóór 1 januari 2017 geldende wetgeving, wordt de termijn van één jaar, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, geacht te zijn aangevangen met ingang van 1 januari 2017.

Meer info? Raadpleeg onze belastingadviseurs!

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
SRA-nieuwsbrief-mei2017Groepsfoto