In Nieuws

De tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning kan een mooie rol spelen in de vermogensoverdracht naar de volgende generatie, maar wel alleen nog dit jaar. En let daarbij op de voorwaarden!

Als iemand heeft gespaard of vrijgekomen vermogen zelf niet (helemaal) nodig heeft, kan hij een bedrag schenken en daarbij gebruik maken van de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Dit verkleint de erfenis, waardoor er bij overlijden minder of geen (erf)belasting betaald hoeft te worden.

Jaarlijkse vrijstellingen

Voor schenkingen aan kinderen geldt ieder jaar opnieuw een vrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt € 5.229 (2014). Voor andere verkrijgers (waaronder bijvoorbeeld kleinkinderen) geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.092 (2014).

Daarnaast gelden eenmalig de volgende verhoogde vrijstellingen bij schenking aan:

kinderen tussen 18-40 jr / vrij te besteden € 25.096
kinderen tussen 18-40 jr / woning of dure studie € 52.281

Eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor eigen woning

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een eenmalige vrijstelling van € 100.000, waarbij géén nadere voorwaarden worden gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Ook de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Kortom: iedereen mag van iemand anders – zowel een familielid als een derde – een onbelaste schenking ontvangen van maximaal € 100.000.

Wel is vereist dat de schenking voor de eigen woning worden gebruikt. Op de vrijstelling kan alleen een beroep worden gedaan als een woning wordt geschonken of het geschonken bedrag wordt gebruikt voor één van de volgende doeleinden:

  • de verwerving van een eigen woning,
  • de aflossing van een eigenwoningschuld,
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning,
  • de verbetering of onderhoud van een eigen woning, of
  • de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning.

Wees er op tijd bij: voor 1 januari 2015

Het is belangrijk dat de voorwaarden op tijd worden vervuld. Aflossing van de eigenwoning moet bijvoorbeeld daadwerkelijk gebeuren vóór 1 januari. Als het kind de schenking gebruikt om af te lossen op de hypotheek en het bedrag komt pas op 2 januari 2015 bij de bank binnen, is de schenking te laat tot stand gekomen en geldt de vrijstelling niet meer. Zorg dus dat het geld zo snel mogelijk bij de bank is.

Eenmalig

Schenkingen van dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde in één kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Daarnaast geldt voor de verhoogde vrijstelling dat de € 100.000 in één kalenderjaar moet worden gebruikt en niet mag worden verdeeld over twee kalenderjaren. Is bijvoorbeeld in oktober 2013 al € 60.000 (meer dan de eenmalige vrijstelling van €51.407) geschonken, dan is het niet meer mogelijk om in 2014 € 40.000 te schenken. Is er echter in oktober 2013 € 50.000 geschonken (minder dan € 51.407), dan kan in 2014 nog wel € 50.000 extra worden geschonken en gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. De vorige schenking komt wel in mindering op de vrijstelling van € 100.000.

Gescheiden (groot)ouders

Partners worden voor de erfbelasting beschouwd als een ‘fiscale eenheid’. Dat betekent dat hun schenkingen in één kalenderjaar bij elkaar worden opgeteld en zij samen maar één keer een ton kunnen schenken. Ouders die gescheiden zijn, zijn nog steeds een ‘fiscale eenheid’ en kunnen niet allebei een ton schenken aan hun kind. Schenkingen van ouders in één kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Grootouders die gescheiden zijn worden echter niet als ‘fiscale eenheid’ gezien, maar als individuen. Zij kunnen wel beide een ton schenken aan hun kleinkind.

Schenking vastleggen

Een schenking is vormvrij. Het is niet vereist een schenking vast te leggen in een notariële akte, maar dit kan toch belangrijk zijn. Bijvoorbeeld om bepaalde voorwaarden/clausules vast te leggen die de schenker aan de schenking verbindt en misverstanden hierover te voorkomen, bewijs richting de Belastingdienst, maar ook voor de goede verstandhouding binnen de familie. Als de schenker achteraf bijvoorbeeld aangeeft dat hij spijt heeft van zijn schenking en meent dat er sprake was van ‘misbruik van de omstandigheden’, is het zonder notariële akte aan de begiftigden om te bewijzen dat de schenker wel wist wat hij deed. Deze bewijsregel geldt niet als de schenking is neergelegd in een notariële akte.

Einde in zicht

Afgelopen zomer werd bekend dat er al 50.000 maal een beroep op de vrijstelling is gedaan. De verwachting is dat ook dit najaar nog veel vermogen over zal worden gedragen naar de volgende generatie. Inmiddels is immers bekend gemaakt dat de regeling in 2015 niet zal worden verlengd. Laatste ronde, laatste kansen.

Wilt u optimaal advies over het schenken binnen en buiten familieverband, in het bijzonder over de mogelijkheid van een lening voor de eigen woning van ouders aan kinderen neem dan contact op met een van onze adviseurs of uw vaste contactpersoon binnen SmitsVandenBroek.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
BelastingdienstOntslagvergoeding