Door
In

In de loop van 2014 komt er een Wet Aanpak Schijnconstructies. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever zal aansprakelijk worden voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.

Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of zouden moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt. Inleners die zaken doen via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen nu al aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het minimumloon.

Let op! Het wordt voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij minder dan het cao-loon krijgen uitbetaald. Check altijd of het uitzendbureau waar u zaken mee doet, gecertificeerd is en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid: www.normeringarbeid.nl.

De Inspectie SZW gaat bovendien in 2014 het team aan inspecteurs uitbreiden. Naast het aanpakken van schijnconstructies gaat het ook de sociale partners adviseren en ondersteunen bij de handhaving van cao’s. Internationale samenwerking bij de aanpak van schijnconstructies is cruciaal. Met Polen, Roemenië en Bulgarije zijn inmiddels afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt