Door
In

Met de afdrachtvermindering S&O kunt u de financiële kosten van research and development-projecten verlagen door een subsidie op de loonkosten.

De afdrachtvermindering S&O voor 2014 bedraagt 35% (was 38% in 2013) van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk (S&O-loon) tot maximaal € 250.000 (2013: € 200.000).

Door de verhoging van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering is het hoge percentage van de afdrachtvermindering S&O van toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Deze maatregel is vooral gericht op het mkb. Voor het resterende S&O-loon boven de € 250.000 bedraagt de afdrachtvermindering 14%, met een absoluut maximum van € 14.000.000.

Voor starters blijft de afdrachtvermindering S&O in 2014 50% van het S&O-loon, gemaximeerd op het voor 2014 vastgestelde bedrag van € 250.000. Over het meerdere S&O-loon geldt voor starters eveneens 14%. Bovendien wordt de mogelijkheid verruimd om de S&O-afdrachtvermindering te verrekenen als na afloop van de periode waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, nog niet het hele bedrag aan S&O-afdrachtvermindering is verrekend.

S&O-inhoudingsplichtigen mogen dat bedrag gaan verrekenen met de loonheffing die in totaal is verschuldigd over alle aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dus zowel met eerdere als latere aangiftetijdvakken buiten de S&O periode. De mogelijkheid voor een aanvraag voor een periode van langer dan zes maanden wordt verruimd, met een maximum van een geheel kalenderjaar.

Afwijkingen in de zin van meer of minder uren moeten altijd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) worden gemeld. Geen melding kan leiden tot het opleggen van een boete. Er vindt alleen een correctie van de S&O-verklaring plaats bij minder uren.

Tip! Een aanvraag Afdrachtvermindering S&O doet u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt hier ook terecht voor begeleiding, bemiddeling en advies voor programma’op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt