Door
In

Mijn werknemer is door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt geworden. Hij is nu 5 jaar arbeidsongeschikt en wij willen, in goed overleg met de werknemer, zijn dienstverband beëindigen. Wij zijn gezamenlijk een vergoeding overeengekomen. Is het mogelijk een deel van die vergoeding onbelast te laten wegens immateriële schade?

Het is mogelijk dat de werkgever de werknemer bij (gedwongen) ontslag een schadeloosstelling in de vorm van een ontslagvergoeding betaalt. Een (schade)vergoeding wegens gederfde of te derven inkomsten (ontslagvergoeding) wordt aangemerkt als loon, omdat dit uit dienstbetrekking wordt genoten. De werkgever moet op de ontslagvergoeding de loonheffing die hierover verschuldigd is inhouden en afdragen. Premies werknemersverzekeringen vallen hier buiten, wel moet de ex-werkgever de werkgeversbijdrage Zvw betalen.

Een schadevergoeding die is toegekend voor geleden of te lijden inkomensschade is belast. Een ontvangen schadevergoeding kan echter onder bepaalde omstandigheden onbelast zijn. Dit is het geval als de vergoeding is toegekend voor het verlies aan arbeidsvermogen van de werknemer of betrekking heeft op pijn en gederfde levensvreugde of strekt ter betering van eer en goede naam. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Rechtbank Haarlem, 10-11-2009, nr. 08/7150.

Er is veel jurisprudentie over vergoedingen aan een werknemer vanwege immateriële schade. Uit deze jurisprudentie valt op te maken dat de rechter niet snel immateriële schadevergoedingen accepteert. Over het algemeen wordt de vergoeding gezien als een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Dus in antwoord op uw vraag: ja, het is mogelijk om (een deel van) de schadevergoeding aan te merken als immateriële schadevergoeding. Het zal echter zeer goed onderbouwd moeten worden.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt