Door
In

De Belastingdienst toetst de gebruikelijkheid van een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar niet. Ook niet als deze bonus 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt.

Vrije ruimte

Onder de werkkostenregeling kunnen vergoedingen aangewezen worden als loon in de vrije ruimte. Deze vergoedingen zijn dan onbelast voor zover het totaal van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet hoger is dan 1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever. Komt dit bedrag daarboven dan geldt een eindheffing van 80%.

Een onbelaste vergoeding is uiteraard altijd te verkiezen boven een belaste vergoeding. Maar ook in het geval een werknemer belast wordt tegen het 52%-tarief, biedt de 80% eindheffing een goedkoper alternatief. Dit kan een reden zijn voor een werkgever om een vergoeding aan te wijzen als loon in de vrije ruimte.

Gebruikelijkheidstoets

Om die reden heeft de wetgever de gebruikelijkheidstoets geïntroduceerd: een vergoeding of verstrekking die niet gebruikelijk is, kan niet als loon in de vrije ruimte worden aangewezen maar vormt individueel belast loon van de werknemer. Over de gebruikelijkheid van een vergoeding of verstrekking kan veel discussie ontstaan en uit doelmatigheidsoogpunt heeft de Belastingdienst daarom aangegeven dat vergoedingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar niet ongebruikelijk zijn.

Op gestelde vragen heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt dat ook in het geval de bonus tot € 2.400 per jaar per werknemer 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt, de gebruikelijkheid van deze bonus niet getoetst wordt. Dit betekent dat deze bonus ten laste van de vrije ruimte gebracht kan worden.

Let op! Eind 2014 is aangekondigd dat in een wetsvoorstel de gebruikelijkheidstoets wordt aangescherpt. De kans is aanwezig dat in de toekomst een bonus mogelijk niet meer als gebruikelijk wordt gezien en daarom niet meer als loon kan worden aangewezen in de vrije ruimte.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt