Door
In

De gebruikelijkloonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. Mocht het u ontgaan zijn, dan leest u hieronder nog een keer de gewijzigde regels. Aan de hand van twee voorbeelden kunt u vervolgens checken of u in 2015 nog steeds het correcte loon geniet.

Gebruikelijkloonregeling anno 2015

Met ingang van dit jaar moet uw loon volgens de hoofdregel worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen),
  • € 44.000.

Afwijkende regel

Wanneer uw bv als inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat het loon dat volgens de bovenstaande hoofdregel is berekend, hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan mag uw loon worden vastgesteld op:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar
  • minimaal op € 44.000 of – als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000 – op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Twee voorbeelden

De gewijzigde gebruikelijkloonregeling blinkt niet uit in eenvoud. Daarom twee voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1:

Hoogste loon van een van de overige werknemers van de bv:   € 120.000 
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking:  € 150.000

Hoofdregel: uw gebruikelijk loon dient het hoogste te zijn van € 120.000, € 112.500 (75% van € 150.000) en € 44.000. In casu dus € 120.000. Uw bv kan aannemelijk maken dat € 120.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dan geldt het volgende: € 120.000 is hoger dan € 112.500 (75% van € 150.000). Uw gebruikelijk loon kan worden vastgesteld op € 112.500.

Voorbeeld 2:

Hoogste loon van een van de overige werknemers van de bv:  € 45.000 
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking:  € 50.000

Hoofdregel: uw gebruikelijk loon dient het hoogste te zijn van € 45.000, € 37.500 (75% van € 50.000) en € 44.000. In casu dus € 45.000. Uw bv kan aannemelijk maken dat € 45.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dan geldt het volgende: € 45.000 is hoger dan € 37.500 (75% van € 50.000). Uw gebruikelijk loon bedraagt nu € 44.000. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is immers € 50.000 en dat is niet lager dan € 44.000. 

Let op! Is uw gebruikelijk loon hoger dan € 44.000 en heeft u hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst, dan is deze afspraak per 1 januari 2015 komen te vervallen. Zolang de Belastingdienst geen contact met u heeft opgenomen voor een nieuwe gebruikelijkloonafspraak, mag u de afspraak nog blijven toepassen, mits u uw gebruikelijk loon verhoogt tot 75/70e van uw loon uit 2014.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt