Door
In

In alle emoties en hectiek rond een echtscheiding worden de belastinggevolgen vaak over het hoofd gezien. Dat heeft onverwachte gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en toeslagen. Drie veel voorkomende fouten bij echtscheidingen zijn: echtscheidingsverzoek niet indienen, woonadres niet wijzigen en slechte afspraken maken over de hypotheekrente.

Tip: Zorg dat de afspraken fiscaal in orde zijn.

Fout 1. Echtscheidingsverzoek niet indienen

Voortgezet fiscaal partnerschap kan gevolgen hebben voor onder andere de inkomensafhankelijke combinatiekorting, het kindgebonden budget, de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.
U blijft fiscaal partner met uw (ex)echtgenoot of (ex)geregistreerd partner totdat het verzoek tot echtscheiding is ingediend én u niet meer samen op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Persoonsgegevens bent ingeschreven.
Let op: Zolang u fiscaal partner blijft, worden uw toeslagrechten bepaald op basis van het gemeenschappelijke inkomen en vermogen.

Tip: Geef tijdig de wijzigingen door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Fout 2. Woonadres niet wijzigen na verbreking duurzame samenleving

Zolang u het woonadres niet wijzigt tijdens de echtscheiding, blijft u fiscaal partner. Dat kan dezelfde vervelende gevolgen hebben als het te lang wachten met een echtscheidingsverzoek: voortgezet fiscaal partnerschap. Staat voor u vast dat u definitief uit elkaar bent, zorg er dan voor dat het woonadres van de vertrokken partner in de Basisregistratie Persoonsgegevens wordt aangepast.

Fout 3. Slechte afspraken maken over de hypotheekrente

Veel mensen gaan ervan uit dat de hypotheekrente aftrekbaar is, ook als één van beiden alle rente betaalt. Dat is niet zo. Daarover moet u goede afspraken maken. Bent u geen fiscaal partner meer? En betaalt u de rente voor uw ex-partner die in de woning is achtergebleven? Dan is die rente niet aftrekbaar.

In het jaar waarin u uw fiscaal partnerschap verbreekt, kunt u er nog voor kiezen de hypotheekrente onderling fiscaal zo gunstig mogelijk te verdelen. Daarna moet u afspraken hebben gemaakt. Bijvoorbeeld dat uw ex-partner u vergoedt voor de voorgeschoten rente. Dan heeft uw ex-partner de renteaftrek. Of u regelt dat u de rente betaalt als een vorm van partneralimentatie. Dan heeft u aftrek in de vorm van partneralimentatie, maar die is dan wel belast bij uw ex-partner. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

Let op! Blijft uw ex-partner achter in de voormalige echtelijke woning? Na verbreking van de duurzame samenleving kunt u uw eigen hypotheekrente nog 2 jaar aftrekken. Betaalt één van beiden alle rente, dan moet u daarover uitdrukkelijke afspraken maken.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt