Door
In

Dat leggen we u uit. Er zijn de belastingrente, de invorderingsrente en de wettelijke rente.

De Belastingdienst kent een tweetal rentes:

  1. Belastingrente is een vergoeding van gemiste rente. Als u nog geld schuldig bent aan de Belastingdienst, moet u daarover rente betalen. Heeft u nog geld tegoed dan is de Belastingdienst u rente verschuldigd. Tot en met 2011 geldt nog de heffingsrente. Het verschil is dat de belastingrente voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting per 1 juli na het belastingjaar wordt berekend en de heffingsrente per 1 januari na het belastingjaar.
  2. Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat of in termijnen betaalt. Aan de andere kant ontvangt u invorderingsrente als de Belastingdienst er langer dan zes weken over doen om u een belastingteruggave te betalen.

Naast belastingrente en invorderingsrente bestaat er nog een derde rentesoort, namelijk de wettelijke rente. Als een overheidslichaam, zoals de Belastingdienst, heffingsrente te laat uitbetaalt, moet over dat bedrag wettelijke rente worden betaald. Dit heeft de Hoge Raad onlangs besloten (Bron: Hoge Raad, 20 juni 2014, nr. 13/03828). Kern is de datum van de aanslag of de correctie op de aanslag.

De procedure voor de Hoge Raad

In de onderhavige procedure had de inspecteur de voor het jaar 2007 voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op 22 augustus 2009 ambtshalve verminderd. Daarbij had hij geen heffingsrente vergoed. De bv maakte bezwaar tegen het achterwege blijven van de rentevergoeding. De inspecteur kwam aan het bezwaar tegemoet. Over de periode 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 kwam heffingsrente voor een bedrag van € 32.534. Dit bedrag betaalde de ontvanger daags daarna uit. De Hoge Raad merkte op de bv terecht gesteld had dat ook na 21 december 2011 de bestuursrechtelijke geldschuld – bestaande in € 32.534 te vergoeden heffingsrente – nog niet volledig was voldaan. Daarover is de Belastingdienst dan ook wettelijke rente verschuldigd.

Op korte termijn zal de Belastingdienst hierover een en ander publiceren.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt