Door
In

Per 1 juli 2014 wordt ter vervanging van de G(eblokkeerde)-rekening en het rechtstreeks storten het ‘depotstelsel’ ingevoerd, met een uitfasering van de bestaande G-rekeningen tot 1 juli 2015.

Uitleners van personeel en (onder)aannemers kunnen een individueel depot (een soort bankrekening) aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA), waarop de betalingen van de inleners rechtstreeks plaats kunnen vinden. De deelname is voor de meeste ondernemers vrijwillig.

Het depot komt beschikbaar via de Depotservice op het afgesloten gedeelte van de ondernemer op de website van de Belastingdienst. Deze service start op het moment dat met de omzetting van de G-rekeningen wordt begonnen. De fiscus stuurt van tevoren bericht wanneer de G-rekening wordt omgezet naar een depot.

Een belangrijke verandering die het depotstelsel met zich brengt is dat de inlener of opdrachtgever niet langer stort op een bankrekening van de (onder)aannemer of van de uitlener maar rechtstreeks op een rekening van de Belastingdienst. Bij faillissement en dergelijke van de rekeninghouder blijven de in depot gestorte bedragen helemaal buiten het faillissement. Bovendien heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden de stortingen in depot te gebruiken voor andere belastingschulden van de depothouder. Het is om die reden aan te raden om niet meer dan nodig is te storten op het depot.

Let op! Niet-gecertificeerde uitleners van personeel worden, zodra het depotstelsel in werking is getreden, verplicht een depot aan te houden bij de ontvanger. De inlener die gebruikmaakt van arbeidskrachten die ter beschikking zijn gesteld door een niet-gecertificeerde uitzendonderneming, moet ten minste 35% van de factuursom (inclusief omzetbelasting) overmaken op de vrijwaringsrekening van de ontvanger ten behoeve van het depot van de uitlener. Wordt onvoldoende gestort in het depot dan kan aan het uitzendbureau een boete worden opgelegd van maximaal € 19.500 en aan de inlener een boete van maximaal € 7.800. Ook naast deze verplichte storting behoudt de Belastingdienst de mogelijkheid de inlener aansprakelijk te stellen.

Voor gecertificeerde uitzendondernemingen blijft het aanhouden van een depot een vrijwillige keuze.

Tip! Inleners die met gecertificeerde uitzendondernemingen zakendoen, hoeven slechts 25% van de factuursom op de G-rekening dan wel te zijner tijd in het depot te storten.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt