Door
In

Opdrachtgevers worden straks net als werkgevers verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon aan werknemers. Dit is een van de maatregelen uit het wetsvoorstel van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om schijnconstructies aan te pakken. Daarmee luidt de minister een nieuwe fase in van zijn strijd tegen uitbuiting, verdringing en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Met het opzetten van schijnconstructies lukt het ‘malafide’ werkgevers om regels en cao-afspraken te omzeilen en sociale premies te ontduiken om zo werknemers uit het buitenland goedkoop te laten werken in Nederland. Goedwillende ondernemers hebben hierdoor vaak te maken met oneerlijke concurrentie. Als het aan minister Asscher ligt is dat binnenkort verleden tijd. In het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies introduceert hij een aantal maatregelen die oneerlijke concurrentie moeten tegengaan.

De belangrijkste maatregelen:

  • opdrachtgevers die (behoren te) weten dat een werknemer wordt onderbetaald, kunnen straks hiervoor aansprakelijk worden gesteld,
  • werkgevers mogen niet langer bedragen op het minimumloon inhouden of een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen,
  • Inspectie SZW gaat de namen bekend maken van bijvoorbeeld bedrijven die werknemers onderbetalen,
  • minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald,
  • er zal informatie worden uitgewisseld tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW indien het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Wanneer de maatregelen ingaan is nog onbekend. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten zich nog buigen over het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt