Door
In

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het merendeel van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Van een herinvoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is nog geen sprake. Wel komt er een breed onderzoek naar de positie van de zzp’ers. Daarbij wordt ook hun positie binnen de sociale zekerheid meegenomen.

Als ondernemer heeft u de keuzevrijheid om u wel of niet te verzekeren tegen het risico van inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat veel zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De hoogte van de premie van een dergelijke verzekering speelt daarbij een belangrijke rol. Jaarlijks betalen verzekerde zzp’ers gemiddeld € 4.050 aan hun arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Van een herinvoering van een verplichte arbeidsongeschiktsheidsverzekering voor zzp’ers is nog geen sprake. Wel laat het kabinet een breed onderzoek uitvoeren naar de positie van zzp’ers. Daarbij komt ook aan de orde de relatie van de zzp’ers tot het stelsel van de sociale verzekeringen, inclusief de verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Een rapportage van dit onderzoek volgt voor het einde van het jaar.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt