Door
In

De eis van een notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift is met ingang van dit jaar komen te vervallen.

Voortaan is een periodieke gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een vereniging met minimaal 25 leden ook volledig aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een onderhandse akte van schenking. Dat levert u als ‘gulle gever’ een besparing op van notariskosten. De eis dat de periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze is vastgelegd voor een looptijd van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden) blijft bestaan.

Inmiddels zijn de voorwaarden bekend waaraan de onderhandse akte van schenking moet voldoen. Naast een aantal standaardgegevens over de schenker en de instelling of vereniging, moet in de onderhandse schenkingsakte ook het volgende worden aangegeven:

  • het startjaar;
  • de looptijd in jaren van de uitkeringen of verstrekkingen (minimaal vijf en eindigend uiterlijk bij overlijden); en
  • de jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een omschrijving van de verstrekkingen.

Tot slot dient in de onderhandse schenkingsakte een door de begiftigde instelling of vereniging aan de gift toe te kennen transactienummer van ten hoogste vijftien cijfers – dat voor de begiftigde instelling of vereniging uniek is – te worden vermeld.

Tip! De Belastingdienst heeft sinds kort een eenvoudige modelschenkingsovereenkomst ter beschikking gesteld op www.belastingdienst.nl.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt