Door
In

Het blijft aanpakken voor ondernemers in de Retail. Van een vanzelfsprekend rendementsherstel in de branche is geen sprake. Detaillisten in food en non-food zullen daarom buiten de traditionele kaders moeten denken, hun processen efficiënter moeten maken én zeer kritisch moeten kijken naar de kosten. Om dat laatste te faciliteren heeft accountantskantorennetwerk SRA een gratis Retailscan ontwikkeld waarmee ondernemers direct inzicht krijgen in hun financiële positie én hun positie ten opzichte van concullega’s.

De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de online-omzet in de non-food deels ten koste van de omzet in de fysieke winkels (CBS). Goed nieuws is dat de banken de afgelopen maanden stijgende verkoopvolumes en dalende faillissementscijfers hebben gesignaleerd ten opzichte van vorig jaar. Ook het consumentenvertrouwen neemt weer toe.

Voor de korte termijn geven Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw de detailhandelverkopen naar verwachting een interessante impuls. En ook voor 2015 zijn de vooruitzichten weer positiever, met nieuwe kansen voor retailondernemers. Het onderscheidend vermogen van de detaillist wordt daarbij gezien als één van de kritische succesfactoren. Weten waar je staat als ondernemer, wordt dan wel heel belangrijk.

Inspelen op kansen

Om slim in te spelen op kansen in de markt, is het van belang dat retailers hun onderneming goed positioneren en weten waar zij staan ten opzichte van de concurrent. De Retailscan vraagt ondernemers in de food en non-food om specifieke informatie over brutomarges en personeelskosten. De cijfers worden vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht, waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld. Retailondernemers wordt ook gevraagd hun prognose te geven over de verwachte omzet- en winstontwikkeling, personeelskosten en financieringsbehoefte. Deze informatie wordt gebenchmarkt.

Trends vergelijken

De Retailscan levert de ondernemer direct na het invullen van de scan naast een algemene benchmark óók aandachtspunten voor zijn bedrijfsvoering en een persoonlijk advies op.

Uniek aspect van dit persoonlijke advies is dat het ook inzicht geeft in de toekomstverwachtingen van de branche, branchespecifieke kansen en bedreigingen op bijvoorbeeld ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken als overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. Zo krijgt de detaillist specifiek voor de eigen organisatie een overzicht van de gevolgen van de Werkkostenregeling en de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015.

Branche in Zicht totaalpakket

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf en unieke brancherapportages, gebaseerd op de meest actuele, betrouwbare cijfers en trends kunnen ondernemers terecht bij een van de 370 SRA-kantoren. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De cijfers uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de Retailbranche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren. Retailondernemers kunnen de scan direct invullen op www.sra.nl. SRA-kantoren kunnen ook een banner met link naar de scan aanvragen en op de eigen kantoorsite plaatsen. Meer informatie over Branche in Zicht is te vinden op www.sra.nl/biz.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt