Door
In

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.

Reisaftrek

Wanneer u als werknemer voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer dan mag u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen: de reisaftrek. Hoe hoog de aftrek is hangt onder meer af van de enkele reisafstand en het aantal dagen per week dat u reist. Bedraagt de enkele reisafstand met het openbaar vervoer van uw woning naar uw werk niet meer dan 10 kilometer dan komt u niet in aanmerking voor de reisaftrek.

Let op! Ontvangt u van uw werkgever een vergoeding voor de reiskosten per openbaar vervoer, dan komt deze vergoeding in mindering op het door u af te trekken bedrag.

Vrije bewijsleer

Reist u met een OV-chipkaart, dan heeft u voor de reisaftrek een reisverklaring van uw werkgever nodig. Ook moet u, desgevraagd, aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u met het openbaar vervoer heeft gereisd. Tot voor kort kon u dit bewijs alleen leveren met een uitdraai van het vervoerbedrijf van de door u gemaakte reizen. Deze eis is recent versoepeld. Er geldt een ‘vrije bewijsleer’. Dat betekent dat wanneer de Belastinginspecteur u verzoekt om bewijs te leveren voor de reisaftrek u dit ook op een andere manier mag aanleveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties. Er gelden twee voorwaarden:

  1. U overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon u heeft gehad in het desbetreffende jaar.
  2. U maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van TLS.

Tip: De ‘vrije bewijsleer’ geldt voor belastingaanslagen die betrekking hebben op de jaren 2011 en verder. Is uw reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 gecorrigeerd omdat u de reisgegevens bij het OV-bedrijf niet meer heeft kunnen downloaden, dan kunt u de Belastinginspecteur vragen om een herbeoordeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2011 of 2012. Uw SRA-adviseur kan u hierover meer vertellen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt