Door
In

De jaarlijkse pensioenopbouw is met ingang van 1 januari 2014 omlaaggegaan van 2,25% naar 2,15% voor middelloonregelingen en van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen (op basis van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar).

Ook de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen is vanaf 1 januari 2014 gestegen van 65 naar 67 jaar. Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de pensioenregeling voor uw werknemers. Daarom moeten de pensioenovereenkomsten mogelijk worden aangepast. Het nu overeengekomen pensioenakkoord vereist een drastische wijziging in de huidige cao’s en arbeidscontracten.

Let op! Niet elke pensioenregeling hoeft per 1 januari 2014 aangepast te zijn. Pensioenregelingen mogen nog altijd uitgaan van de ‘oude’ pensioenleeftijd van 65 jaar. Wel moet de jaarlijkse pensioenopbouw dan lager zijn dan het maximum dat vanaf 1 januari 2014 is toegestaan voor een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Tip! Neem contact op met uw pensioenfonds/pensioenverzekeraar en informeer of aanpassing van het pensioenreglement noodzakelijk is. Zo ja, vraag dan of uw werknemers hiermee akkoord moeten gaan. Denk er ook aan dat u verplicht bent te controleren of uw pensioenuitvoerder uw werknemers over eventuele wijzigingen op de hoogte brengt. Ook als dga bent u verplicht te zorgen dat uw pensioenbrief aangepast is aan het nieuwe pensioenakkoord.

Nieuw pensioenakkoord

Op de valreep van 2013 heeft de coalitie met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het pensioenakkoord 2013 gesloten.

Het pensioenakkoord heeft verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw van alle werknemers in Nederland. In de onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de situatie in 2013, in 2014 en de situatie zoals deze in 2015 zal zijn.

   2013  2014  2015
Norm  70% eindloon over 35 jr.  70% eindloon over 37 jr.  75% middelloon over 40 jr.
Eindloon  2%  1,9%  Nog niet bekend 
Middelloon   2,25%  2,15%  1,875%
Maximum salaris  Nee  Nee  Ja, € 100.000

Beschikbare premiestaffels zullen ook worden aangepast, maar deze zijn nog niet bekend gemaakt. Ook gaat er een beperking gelden voor werknemers met een inkomen van meer dan € 100.000. Dit omdat zij volgens het pensioenakkoord in staat zijn zelf aanvullend extra te sparen voor de oude dag. Deze groep krijgt de mogelijkheid om op vrijwillige basis in een ‘netto-lijfrente’ te sparen. De premies voor deze lijfrente worden voldaan uit het netto loon en de aanspraken die worden opgebouwd, zijn vrijgesteld van belastingheffing in box 3.

Wel is het de bedoeling dat de mobiliteitsbonus voor oudere werknemers vanaf volgend jaar op de schop gaat. Die geldt nu nog voor uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder, maar deze zal worden beperkt tot uitkeringsgerechtigden boven de 56 jaar. Ook krijgen werkgevers minder lastenverlichting dan eerder de bedoeling was.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt