Door
In

U kunt vanaf 2014, als u jongeren met een WW- of bijstandsuitkering aanneemt in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, onder voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de door u te betalen premies werknemersverzekeringen.

Het gaat om een regeling van tijdelijke aard die gericht is op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

De premiekorting geldt op jaarbasis per aangenomen werknemer gedurende de periode dat de werknemer in dienst is met een maximum van twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017). Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. Om de premiekorting te mogen toepassen, dient u te voldoen aan de volgende administratieve verplichtingen:

  • U moet een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente in uw administratie bewaren om bij controle door de Belastingdienst het recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de al bestaande premiekorting ouderen (mobiliteitsbonus).
  • U moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijke bewijs van een publiekrechtelijke aanstelling in uw loonadministratie bewaren.
  • U of uw softwareleverancier moet zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen.

Alhoewel de regeling formeel pas per 1 juli 2014 in werking zal treden, tellen ook de indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 al mee voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Gelet op de invoering halverwege het jaar, kunt u dus in 2014 maar de helft van het jaarbedrag aan premiekorting toepassen. Deze premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar, met dien verstande dat de korting in de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 € 1.750 bedraagt. Deze premiekorting wordt toegepast op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen.

De mogelijkheid bestaat, zeker als u een kleinere werkgever bent, dat u door de premiekorting geen premies hoeft af te dragen. Om de verzilvering van de premiekortingen zo optimaal mogelijk te laten zijn, geldt dat de premiekorting ook op de sectorpremies van toepassing is en dus een zo breed mogelijke basis heeft.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt