Door
In

Als een belastingplichtige in een vechtscheiding zit en het huis en bedrijf zitten op hetzelfde adres, heeft men dan recht op (alleenstaande) toeslagen?

Een man en vrouw hebben een samenlevingscontract, maar ze zijn feitelijk uit elkaar. Het is een duurzame ontwrichting. Zij hebben samen drie kinderen (twee minderjarig en één meerderjarig). Er is een gerechtelijke uitspraak waarin staat dat de man niet bij de vrouw en kinderen mag wonen. Er geldt een verbod dat de man het huis binnen mag. De vrouw woont in het huis met de kinderen. Er staat in de beschikking van de rechtbank dat zij daar mag wonen. In de beschikking staat tevens dat de man tijdelijk in het bedrijfsgedeelte mag wonen en daar woont hij dus ook feitelijk. Het bedrijfsgedeelte heeft een apart kadastraal nummer. Het bedrijfsgedeelte heeft een eigen keuken en douche. Zijn bed staat daar.

Het bedrijfsgedeelte en het huis hebben wel hetzelfde adres voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Zodoende staan de man en vrouw nog op hetzelfde adres ingeschreven. Het huis staat te koop.

De vraag is of de vrouw in aanmerking komt voor (alleenstaande) toeslagen, eventueel met terugwerkende kracht.

De GBA is doorslaggevend voor de toekenning van toeslagen. Navraag bij de dienst Toeslagen leert dat de man en vrouw nog steeds toeslagpartner zijn, omdat zij op hetzelfde GBA-adres wonen, ondanks de scheiding door muren en de rechterlijke uitspraak. Kortom, op dat huidige adres kan men geen aparte toeslagen honoreren.

In bovenstaand geval kan de vrouw dus geen toeslagen krijgen. De dienst Toeslagen kijkt simpelweg naar de GBA, die is leidend. De kadastrale gegevens doen er niet toe, net zoals de rechterlijke uitspraak.

Stel dat ze getrouwd zouden zijn (ze zijn samenlevend!) en dit was als een DGL (duurzaam gescheiden levend)-situatie aan te merken, dan kon het wel tot en met 2012! Maar dat is per 1 januari 2013 veranderd. Nu moeten de vrouw en man van tafel en bed zijn gescheiden, willen zij ieder voor toeslagen in aanmerking kunnen komen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt