Door
In

Door een tijdelijke verruiming van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting, is het dit jaar extra aantrekkelijk om een schenking te ontvangen voor de eigen woning. Deze eigenwoningschenking is populair, zo blijkt uit een onderzoek van Netwerk Notarissen. De verruimde vrijstelling geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Alhoewel de regeling aantrekkelijk is, moet u ook bedacht zijn op wat haken en ogen.

Eigenwoningschenking

Ontvangt u een schenking voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen woning of om uw eigenwoningschuld af te lossen, dan mag u gebruikmaken van de extra verruimde schenkingsvrijstelling die tot 1 januari 2015 geldt. U hoeft dan over een schenking tot maximaal € 100.000 geen schenkbelasting te betalen. De voorwaarde dat het om een schenking moet gaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar, is tijdelijk komen te vervallen. Iedereen mag dus, ongeacht zijn of haar leeftijd, € 100.000 voor de eigen woning ontvangen van een ander familielid of zelfs van een willekeurige derde.

U mag zelfs meerdere malen € 100.000 ontvangen, mits dit maar afkomstig is van verschillende schenkers. Hebben uw ouders echter al eerder een bedrag aan u geschonken voor de eigen woning of voor andere doeleinden onder de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan komt deze eerdere schenking wel in mindering op de vrijstelling van € 100.000 en kunnen zij dus slechts een lagere vrijgestelde schenking aan u doen.

Let op! Ondanks dat er geen schenkbelasting hoeft te worden betaald, moet er wel aangifte worden gedaan van de belastingvrije schenking van € 100.000.

Enkele voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de extra verruimde schenkingsvrijstelling moeten zowel de daadwerkelijke schenking als besteding vóór 1 januari 2015 plaatsvinden. De schenking moet zijn gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de schenking gebruikt voor de verwerving van de eigen woning of gebruikt voor de aflossing van (een gedeelte van) de eigenwoningschuld. Dat betekent dat de schenking voor de vrijstelling pas tot stand komt als aan de voorwaarde is voldaan. Zorg er dus voor dat u de akte van levering van de woning vóór 1 januari 2015 tekent bij de notaris of dat u vóór die datum daadwerkelijk met de schenking een deel van uw eigenwoningschuld aflost.

Gebruikt u de schenking voor verbetering of onderhoud aan de woning, dan geldt een ontbindende voorwaarde. U moet de schenking hierdoor in het jaar van de schenking – 2013 of 2014 – of in de twee daaropvolgende kalenderjaren gebruiken voor de kosten van verbetering of onderhoud van uw eigen woning.

Let op! Gebruikt u de schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld, houd er dan rekening mee dat u in de toekomst minder hypotheekrente in aftrek kunt brengen. De schenking kan ook gevolgen hebben voor een eventuele kapitaalverzekering eigen woning (KEW) die in de toekomst tot uitkering komt. De rente die is begrepen in een uiteindelijke KEW-uitkering kan hierdoor (deels) belast zijn.

Aflossen van een restschuld

Tot slot mag de belastingvrije schenking van € 100.000 ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld die is ontstaan na verkoop van de woning. Deze tegemoetkoming geldt ook na 2014 als de oude voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling herleven. Het moet na 2014 echter wel weer gaan om restschulden ontstaan op of na 29 oktober 2012.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt