Door
In

Lang niet alle medische specialisten staan in dienstbetrekking tot de zorgstelling(en) waarvoor ze werken. Een medisch specialist die niet in loondienst is kan worden aangemerkt als een zelfstandig medisch specialist. Deze specialisten zullen soms ook activiteiten bezoeken die ook door personeelsleden bezocht worden, zoals bijvoorbeeld een personeelsfeest. Hoewel de specialisten daarbij dezelfde activiteit bezoeken, is de fiscale behandeling verschillend.

Bedrijfsfeest

Een personeelsfeest op een externe locatie zal voor het volledige bedrag  in de heffing worden betrokken. Of daadwerkelijk aan heffing wordt toegekomen is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De waarde van het personeelsfeest is in principe individueel belast bij het personeel, tenzij het feest wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het feest is dan belast tegen 80% eindheffing als deze tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van de totale fiscale loonsom.

Tip: Het is zeer ongebruikelijk om een feest individueel te belasten bij het personeel. Over het algemeen zal dan ook gekozen worden voor aanwijzing in de vrije ruimte. Als nog voldoende vrije ruimte over is, kan het feest volledig onbelast plaatsvinden.

Evenement met een zakelijk karakter

Een evenement met een overwegend zakelijk karakter is altijd onbelast zonder dat hiervoor de vrije ruimte hoeft te worden aangesproken. Van een evenement met een overwegend zakelijk karakter is bijvoorbeeld sprake bij een lunch tijdens een seminar. Ook een studiedag en een afsluitende borrel zal over het algemeen onbelast kunnen plaatsvinden.

Tip: De invulling van het programma van een evenement zal doorslaggevend zijn bij de beoordeling van het karakter (overwegend zakelijk of consumptief).

Personeelsfeest in de zorginstelling

Ook een personeelsfeest op de locatie van de zorginstelling kan onbelast plaatsvinden zonder dat de vrije ruimte hoeft te worden aangesproken.

Let op!Wordt tijdens het bedrijfsfeest in de zorginstelling ook een maaltijd genuttigd dan moet een fiscale waarde van € 3,25 per maaltijd tot het loon worden gerekend of worden aangewezen in de vrije ruimte.

Zelfstandig medisch specialist op het personeelsfeest

Omdat de zelfstandige specialisten niet in loondienst werkzaam zijn, moet deze voor de bepaling van de belastbare bedragen door de zorginstelling niet worden meegenomen. Voor een zelfstandig specialist die mee eet op een bedrijfsfeest in de zorginstelling hoeft bijvoorbeeld geen fiscale waarde van € 3,25 per maaltijd worden meegenomen. En bij een bedrijfsfeest op een externe locatie hoeven de kosten met betrekking tot de zelfstandige specialist ook niet in aanmerking te worden genomen.

Let op! Een medisch specialist die via zijn bv bij de zorginstelling werkzaam is zal het personeelsfeest wel in de WKR van zijn eigen BV moeten verwerken.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt