Door
In

Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak daarin dan duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies. Niet alle risico’s mogen namelijk bij u worden neergelegd.

In het geval dat de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat u in dienstbetrekking bent bij uw opdrachtgever, krijgt deze een naheffing inzake loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet. Uw opdrachtgever kan een dergelijke naheffing mogelijk deels op u verhalen.

Leg afspraken vast

In praktijk blijkt dat opdrachtgevers al deze risico’s willen neerleggen bij u als opdrachtnemer. In de standaardovereenkomsten zijn hierover geen richtlijnen opgenomen. U moet hier daarom goede afspraken over maken en gezamenlijk vastleggen.

Let op! Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet mogen nooit op u verhaald worden.

Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet

Uw opdrachtgever mag premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet nooit op u verhalen. Elke afspraak in een overeenkomst die anders luidt, is niet geldig. Verhaalt uw opdrachtgever toch deze premies op u dan levert dit een overtreding op die bestraft kan worden met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

Tip: Check uw huidige modelovereenkomsten en pas deze zo nodig aan.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen

Nageheven loonbelasting en premies volksverzekeringen kan uw opdrachtgever wel op u verhalen. Dit is op zich niet vreemd omdat de loonbelasting en premies volksverzekeringen altijd door de werknemer gedragen worden.

Tip: Over de inkomsten die u verwerft bij uw opdrachtgever betaalt u inkomstenbelasting. De door uw opdrachtgever verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen kunt u met deze inkomstenbelasting verrekenen. Omdat u hierdoor minder inkomstenbelasting hoeft te betalen drukt de verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen dan per saldo niet op u.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt