In Nieuws

Zojuist is het NOW loket opengegaan. Het aanvraagformulier staat op de website van het UWV. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon.
 • Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer.
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • Het loonheffingennummer.
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • Een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding).
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt vooralsnog alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • U de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest.
 • U begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag.
 • U bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen.
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • U akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hier vindt u een rekenmodel, waarmee de NOW vergoeding berekend kan worden.
Gezien het vereenvoudigde karakter van dit rekenmodel voorziet het niet in allerlei uitzonderingssituaties, zoals bijvoorbeeld vierwekenverloningen en startende ondernemers.
Ook het feit dat de vergoeding niet voor de DGA aangevraagd kan worden is niet verwerkt in het model.
U zult altijd de actuele regelgeving van overheid en UWV in de gaten moeten houden om beslissingen op te baseren.

Uiteraard kunnen wij u hiermee helpen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt