Door
In

Meestal beslist de Belastingdienst binnen de wettelijke termijnen, maar soms duurt het te lang. Dan is het mogelijk om een dwangsom te vorderen wegens niet tijdig beslissen. Daarmee heeft u een middel in handen om de Belastingdienst tot snelheid te manen. Blijft de Belastingdienst toch nog in gebreke, dan ontvangt u een dwangsom per dag dat de Belastingdienst te laat heeft beslist op uw aanvraag of bezwaar.

Let op! U kunt alleen een dwangsom vorderen als de Belastingdienst niet tijdig een besluit neemt op uw aanvraag of niet tijdig beslist op een bezwaarschrift.

Voorbeeld

Aanvragen zijn bijvoorbeeld een verzoek om een persoonlijke onderneming fiscaal geruisloos om te zetten in een bv of een verzoek van een werkgever om de Belastingdienst te laten verklaren dat een pensioenregeling binnen de fiscale kaders blijft.

Let op! Er kan geen dwangsom worden gevorderd als de Belastingdienst te lang doet over het vaststellen van een aanslag naar aanleiding van een aangifte.

Termijn voor indiening ingebrekestelling

U kunt de ingebrekestelling pas indienen na het verstrijken van een minimale termijn. Voor een verzoek is de termijn 8 weken. De Belastingdienst kan die termijn verlengen als er nadere informatie nodig is om te kunnen beslissen op het bezwaar of de aanvraag. Voor een bezwaar is die termijn 12 weken.

De Belastingdienst heeft twee weken om te beslissen nadat u de ingebrekestelling heeft ingediend. Blijft de beslissing dan toch nog uit, dan moet de Belastingdienst een dwangsom betalen wegens niet tijdig beslissen. Gebruik voor de ingebrekestelling het formulier op de website van de Belastingdienst.

Berekening dwangsom

De dwangsom wordt berekend vanaf de vijftiende dag na de ingebrekestelling volgens onderstaande tabel en bedraagt in totaal maximaal € 1260.

 Aantal dagen te laat  Bedrag per dag
 Dag 1 t/m 14  € 20
 Dag 15 t/m 28  € 30
 Dag 29 t/m 42  € 40

Voorbeeld

U heeft een verzoek om wijziging van een voorlopige aanslag ingediend. De Belastingdienst moet binnen 8 weken beslissen, dat wil zeggen een nieuwe voorlopige aanslag vaststellen. Laat de Belastingdienst die termijn verstrijken dan kunt u de Belastingdienst tot snelheid manen door een dwangsom wegens niet tijdig beslissen te vorderen. Beslist de Belastingdienst niet binnen twee weken na uw ingebrekestelling, dan moet de Belastingdienst u een dwangsom betalen volgens de tabel tot de dagtekening van de te late beslissing.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt