Door
In

Voor veel zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg is het onduidelijk of zij nu wel of niet voldoen aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap. Het kabinet wil deze huidige onzekerheid verminderen en komt met drie oplossingsrichtingen.

Vooropgesteld blijft dat alleen zorgverleners die voldoen aan de criteria van ondernemerschap zorg kunnen verlenen als zelfstandig ondernemer (zzp’er). Zijn de omstandigheden waarin een zorgverlener zijn werk verricht zodanig dat sprake is van een dienstbetrekking, dan wordt de zorgverlener als werknemer gezien, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Om de huidige onzekerheid voor zzp’ers in de thuiszorg te verminderen komt het kabinet met drie oplossingsrichtingen:

  1. Stimuleren van directe contractering. Praktische belemmeringen worden weggenomen, zodat zorgverzekeraars en zorgkantoren straks geen beletsel meer zien om zzp’ers te contracteren.
  2. Het wegnemen van juridische belemmering in de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2015 opgevolgd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De nieuwe wet is ook van toepassing op solistisch werkende zorgverleners (onder wie zzp’ers). Zorginstellingen en zorgverleners kunnen hier nu al op anticiperen door contracten alvast in overeenstemming met de nieuwe wet te brengen.
  3. Het ontwikkelen van modelovereenkomsten voor zorg door zzp’ers. Er worden voor drie situaties modellen ontwikkeld waarmee duidelijkheid wordt geschept wanneer sprake is van fiscaal ondernemerschap.
CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt