Door
In

Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst dan krijgen zij straks de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden. Die keuzemogelijkheid is opgenomen in een nieuw wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel wordt ingevoerd per 1 juli 2016.

Van vast naar variabel

Steeds meer werknemers bouwen hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst. Bij pensioeningangsdatum wordt dan het opgebouwde pensioenpotje omgezet in een vaste levenslange pensioenuitkering. Door met name de lage rentestand valt de pensioenuitkering tegenwoordig in veel gevallen veel lager uit, dan waar de werknemer op had gerekend.   

Voor een optimaler pensioenresultaat krijgen werknemers die deelnemen aan een premie- of kapitaalovereenkomst straks de mogelijkheid om uiterlijk op pensioendatum te kiezen tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden. 

Variabel pensioen

Kiest een werknemer voor een variabel, risicodragend pensioen dan heeft hij minder inkomenszekerheid, maar daar staat een hoger verwacht pensioenresultaat tegenover. Met deze variant kan men tijdens pensionering doorbeleggen waardoor de pensioenuitkering meebeweegt met het beleggingsrisico. Bij een variabel pensioen bestaat ook de mogelijkheid om financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

Flexibele weloverwogen keuze

Werknemers met een premie- of kapitaalovereenkomst moeten een weloverwogen keuze kunnen maken. Biedt de pensioenuitvoerder van de premie- of kapitaalovereenkomst straks variabele uitkeringen aan, dan mag de werknemer op pensioendatum alsnog kiezen voor een vaste pensioenuitkering. De keuze voor een vast of variabel pensioen hangt namelijk sterk af van de hoogte van de uitkering, maar ook van de te lopen risico’s op dat moment. Een juiste afweging is belangrijk. Daarom zijn pensioenuitvoerders ook verplicht informatie te verstrekken aan werknemers over het keuzerecht voor een variabel of vast pensioen. Bovendien moeten pensioenuitvoerders de gevolgen en risico’s van een variabele uitkering in kaart brengen en een opgaaf verstrekken van de verwachte hoogte van de pensioenuitkering.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt