Door
In

Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. In een eerdere e-tip (nummer 74) maakten wij hier al melding van. In de praktijk is wat verwarring ontstaan rondom het overgangsrecht. Daarom zetten wij de regels nog een keer voor u op een rij, zodat u weet wanneer u nog gebruik kunt maken van de stamrechtvrijstelling en wanneer niet meer.

Einde stamrechtvrijstelling

In de Belastingplannen voor 2014 is opgenomen dat de stamrechtvrijstelling vervalt. Dat betekent dat als u volgend jaar een vergoeding ontvangt ter vervanging van gederfd of te derven loon (ontslagvergoeding of gouden handdruk) deze vergoeding direct volledig belast is.

Voor bestaande stamrechten vervalt vanaf 1 januari 2014 de eis van periodieke termijnen. Vanaf die datum mag u het stamrecht in één keer laten uitkeren zonder betaling van revisierente. Dit is echter geen verplichting. Neemt u in 2014 de stamrechtaanspraak in één keer op dan krijgt u een korting van 20%. U betaalt dan slechts over 80% van de uitkering inkomstenbelasting, in plaats van over 100%. Dit wordt ook wel de 80%-regeling genoemd.

Aanzegging ontslag vóór 31 december 2013

Wanneer u nu in een ontslagprocedure verwikkeld bent, dan is het belangrijk om te weten of u nog gebruik kunt maken van de stamrechtvrijstelling. De ontslagvergoeding is dan immers niet direct belast als u deze onderbrengt in een stamrechtaanspraak op periodieke uitkeringen. Ook heeft u de keuze om het stamrecht vanaf volgend jaar wel of niet in één keer op te nemen.

Om nog in aanmerking te komen voor de stamrechtvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • De stamrechtovereenkomst moet getekend zijn vóór 1 januari 2014 en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld uit de overeenkomst blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon.
  • De ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan. Het ontslag moet dus vóór 31 december aanstaande zijn aangezegd. De werkelijke ontslagdatum moet uiterlijk op 30 juni volgend jaar liggen.

U komt wel in aanmerking voor de 80%-regeling als uw werkgever het stamrecht nog vóór 15 november overmaakt op een stamrecht-rekening bij bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of de stamrecht-bv, of deze desnoods parkeert op een derde-rekening. Belangrijk daarbij is wanneer de werkgever het geld heeft overgemaakt. Dat het bedrag mogelijk pas na 15 november is bijgeschreven doet niet ter zake.

Let op! Is het ontslag vóór 31 december 2013 voldoende bepaald volgens de bovenstaande voorwaarden, dan heeft u de mogelijkheid om het stamrecht vanaf volgend jaar in één keer op te nemen of in periodieke termijnen. U profiteert echter niet van de 80%-regeling.

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt