De auto staat politiek de laatste maanden volop in de belangstelling. Meerdere aangekondigde wetswijzigingen m.b.t. de belastingheffing van de auto hebben de revue gepasseerd.

Voor diegene die de draad kwijt zijn of gewoonweg de plannen willen nazien hebben we een handige praktijkhandreiking opgesteld.

Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder-versie (1)