De fiscale behandeling van de werkruimte in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld ervaren. Deze signalering omvat een stappenplan voor de fiscale beoordeling van de werkruimte: Signalering stappenplan fiscale beoordeling werkruimte.