In Nieuws

Handreiking verzekeringsplicht werknemersverzekeringen echtgenoot DGA

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA’s) en werkt uw echtgeno(o)t(e) mee in de BV dan vraagt u zich mogelijk af of zij/hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De Belastingdienst heeft hierover onlangs een korte handreiking geschreven. Vooral de volgende constatering is voor u van belang. Als de echtgeno(o)t(e) onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkt dan gebruikelijk is voor een werknemer, is hij/zij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De handreiking spreekt alleen over ‘echtgenoot’, maar de regels gelden ook voor partners of familieleden en bestaat uit de volgende vragen en antwoorden.

Wanneer is een echtgenoot verzekerd?
De echtgenoot is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij/zij:
– in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is; én
– de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Wanneer is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en wanneer niet?
Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als wordt voldaan aan de voorwaarden gezag, arbeid en loon. Dit betekent dat de echtgenoot onder dezelfde (arbeids-)voorwaarden en omstandigheden werkt als een werknemer.

Werkt de echtgenoot onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids-)voorwaarden dan een werknemer, dan is hij/zij niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam. Hiervan is onder andere sprake als de echtgenoot:
–        een andere beloning ontvangt dan gebruikelijk; of
–        als enige meedeelt in de winst; of
–        op andere dan de gebruikelijke uren werkt; of
–        naast de DGA als enige zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering.

Fictieve dienstbetrekking
Werkt de echtgenoot vanwege de familieverhouding niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking? In dat geval is er om deze reden ook geen sprake van een fictieve dienstbetrekking. De echtgenoot is dan dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op
U kunt de handreiking alleen gebruiken als de echtgenoot van de DGA geen statutair bestuurder is. Als de echtgenoot wél statutair bestuurder én aandelen bezit, moet u nagaan of de ‘Regeling aanwijzing DGA’ van toepassing is.

 

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
GeldGeldautomaat