In Nieuws

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen treedt vanaf 1 juli 2019 in werking.

Wat houdt de informatieplicht in?

Alle bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kwh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken zijn al sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de 5 jaar ligt. Het gaat hierbij om het netto verbruik; eventuele teruglevering door zonnepanelen mag hier niet van worden afgetrokken.

De controle op deze energiebesparingsplicht wordt uitgevoerd door het Bevoegd Gezag, zoals gemeenten en omgevingsdiensten. In het verleden had de controle een lage prioriteit. Met de invoering van de informatieplicht per 1 januari 2019 is hier verandering in gekomen.

Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven actief gaan rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn uitgevoerd. Middels deze rapportageplicht is het de bedoeling dat een bedrijf vanaf januari 2019 actief gaat melden waar ze staan met betrekking tot de energiebesparingsplicht. Bedrijven die vóór 1 juli 2019 niets gerapporteerd hebben overtreden daarmee de Wet Milieubeheer met mogelijke (financiële) sancties als gevolg.

Hoe kun je een rapport indienen?

Via eloket van RVO.nl kan het rapport ingediend worden. Hiervoor moet het bedrijf eHerkenningmiddel (met minimaal niveau 1) hebben.

Uitbesteden van informatieplicht

Veel ondernemers vinden het een vervelende klus om aan de informatieplicht te voldoen. Het is mogelijk om het voldoen aan uw informatieplicht uit te besteden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze partner Enro energy, telefoonnummer 0495 – 63 40 90.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt