Door
In

Er is een speciale subsidie in het leven geroepen voor de scholing en de plaatsing van oudere werknemers. Een oudere werkloze is gedefinieerd als een persoon die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een WW-uitkering heeft.

Subsidie is beschikbaar voor beroeps- of functiegerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door een intermediair (plaatsingsfee).

Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief. De regeling loopt vooralsnog tot en met 31 december 2016. Het doel van de regeling is het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van oudere werklozen, zodat deze doelgroep duurzaam kan terugkeren op de arbeidsmarkt. Hieronder zal specifiek op de scholingsvoucher worden ingegaan.

Scholingsvoucher

Het UWV kan deze subsidie verlenen aan u als werkgever of aan oudere werkzoekenden voor korte om- en bijscholingstrajecten. Als voorwaarde geldt wel dat u de oudere werkloze aansluitend in dienst moet nemen. Het dienstverband moet uiterlijk de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de scholing is beëindigd, ingaan. In de getekende arbeidsovereenkomst dient dit te worden vermeld. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden verbonden aan de dienstbetrekking: 

  • de dienstbetrekking moet minimaal drie maanden duren;
  • in die tijd wordt voor tenminste de helft van het aantal uren waarop de WW-uitkering was vastgesteld gewerkt, met als ondergrens minimaal gemiddeld twaalf uren per week.

Er is een subsidie mogelijk van 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 750 (inclusief btw). Aanvragen voor scholing kunnen van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2015 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het UWV.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt