Door
In

Ook wanneer u nog bezig bent met de bouw van uw eigen woning is al hypotheekrenteaftrek mogelijk. Maar wanneer kwalificeert een woning in aanbouw nu precies voor de eigenwoningregeling? Recent is hierover wat onduidelijkheid geweest. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarom de regels voor hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw verduidelijkt.

Woning in aanbouw

Wanneer uw woning nog in aanbouw is, heeft u onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst hanteert daarbij het uitgangspunt dat al van een woning in aanbouw sprake kan zijn wanneer concrete stappen zijn gezet waaruit valt op te maken dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen.

Maar recent heeft de Hoge Raad in twee arresten beslist dat hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw pas mogelijk is vanaf het moment dat is gestart met het heien of het leggen van de fundering. Dit heeft in de praktijk gezorgd voor enige onduidelijkheid over het begrip ‘woning in aanbouw’. Om die onduidelijkheid weg te nemen heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten dat ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden (heien of aanleggen fundering) nog niet zijn begonnen.

Let op! Heeft u een stuk grond en enkel de intentie om te gaan bouwen dan is voor de eigenwoningregeling nog geen sprake van een woning in aanbouw. Er moeten namelijk wel voldoende concrete stappen zijn gezet waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden voor de nieuwbouwwoning binnen afzienbare tijd gaan beginnen.

Eigen woning binnen drie jaar

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is, dan is hypotheekrenteaftrek mogelijk wanneer het uw bedoeling is om binnen drie jaar na het jaar van aankoop zelf in de nieuwe woning te gaan wonen. Heeft u een bouwkavel en zijn de bouwkundige werkzaamheden begonnen, dan kan al sprake zijn van een woning in aanbouw zes maanden voordat gestart wordt met de feitelijke bouwwerkzaamheden. U moet dan wel aannemelijk maken dat de nog te bouwen woning binnen afzienbare tijd (in het kalenderjaar of de drie daarop volgende jaren) bestemd is voor eigen bewoning.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt