Door
In

Ook in 2014 kunnen innoverende ondernemers profiteren van een flinke tegemoetkoming vanuit de overheid. Wel zijn er wat aanpassingen in de regelingen voor speur- en ontwikkelingswerk. Welke deze zijn, leest u hieronder.

Fiscale innovatieregelingen

Voor innovatieve ondernemers is er een aantal fiscale innovatieregelingen. Zo is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruikmaken van de WBSO. Voor hem of haar is er de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox.

WBSO in 2014

Dit jaar is er een aantal aanpassingen in de WBSO. De bovengrens van de eerste schijf is verhoogd, terwijl het percentage omlaag is gegaan. De cijfers en percentages voor 2014 zien er als volgt uit:

  • Loongrens eerste schijf: € 250.000 (2013: € 200.000).
  • Percentage eerste schijf: 35% (2013: 38%).
  • Percentage eerste schijf voor starters blijft 50%.
  • Percentage tweede schijf blijft 14%.
  • Plafond blijft € 14 mln.

Daarnaast is in de WBSO het volgende gewijzigd:

  • Vanaf dit jaar mag iedere ondernemer in 2014 een jaaraanvraag indienen. Er is geen beperking meer van maximaal zes maanden.
  • Een verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft, kan voortaan met de loonheffing in het hele jaar worden verrekend.

De aftrek speur- en ontwikkelingswerk voor zelfstandigen is ongewijzigd gebleven. Deze bedraagt in 2014, net als in 2013, € 12.310. U moet wel voldoen aan het urencriterium en minimaal 500 uur per jaar besteden aan S&O. Startende zelfstandigen krijgen een extra S&O-aftrek van € 6.157.

RDA in 2014

Daar waar de WBSO de arbeidskosten verlaagt, verlaagt de RDA de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in materialen en apparatuur. De RDA is een extra aftrekpost op de winst in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en bedraagt dit jaar 60% (2013: 54%) van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O-werk. Deze kosten en uitgaven moeten wel zijn erkend in een S&O-verklaring.

Tip! Maakt u nog geen gebruik van de WBSO en de RDA, maar bent u wel innovatief bezig, kijk dan eens op de site van de nieuwe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Innovatiebox ongewijzigd

Naast de WBSO en de RDA is er voor ondernemers in de vennootschapsbelasting (bv of nv) nog één belangrijk fiscaal instrument voor innovatie: de innovatiebox. Heeft u een octrooi of een S&O-verklaring gekregen voor een eigen innovatie, dan kunt u de winsten die u behaalt met uw innovatieve activiteiten onderbrengen in de innovatiebox. In deze box geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. Vanaf 2013 kunt u ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat u 25% van uw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt