Een van de meest gestelde vragen in ondernemersland: moet ik mijn auto nu privé aanschaffen en de zakelijke kilometers declareren of de auto op de zaak aanschaffen? Het antwoord is niet op voorhand direct te geven maar sterk afhankelijk van de details omtrent de auto, de kosten en met name het gebruik.

Auto privé of op de zaak; verschil in systematiek

Koopt u de auto van privé-middelen, dan kunt u vervolgens uw zakelijke kilometers declareren aan uw bedrijf. Het maakt hierbij niet uit of u een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof) of een uw bedrijf in bv-vorm exploiteert.

U mag € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken.

Schaft u de auto op de zaak aan, dan kunt u de aanschaf (middels afschrijvingen) en alle kosten van de winst aftrekken. U dient dan wel een correctie toe te passen op de kostenaftrek door een bijtelling voor het privé-gebruik indien u meer dan 500 kilometer privé rijdt. Deze correctie wordt (evenals bij werknemers) gesteld op een percentage van de cataloguswaarde (voor de meeste auto’s thans 22%) en in mindering gebracht op de afgetrokken kosten.

Bijtelling privégebruik

De bijtelling en het percentage zijn de laatste jaren steeds aan wijzigingen onderhevig geweest. In het verleden was het 25% van de cataloguswaarde en in de jaren daarna zijn de percentages afhankelijk gesteld van de CO2 uitstoot. Hoe milieuvriendelijker, hoe lager het percentage met als minimum 0% voor elektrische auto’s.  Dit is langzaam losgelaten. Standaard is het 22% en alleen voor volledig elektrische auto’s kennen we nog een percentage van 4% (vanaf 2020 geldt voor auto’s boven de € 50.000 voor het meerdere het standaardpercentage).

Auto privé of op de zaak; omzetbelasting (btw)

Heeft u een zakelijke auto, dan kunt u alle btw-voordruk aftrekken. Gebruikt u de auto ook voor privé-kilometers dan moet u een correctie toepassen voor dit privé-gebruik op basis van een kilometeradministratie.

Hebt u geen kilometeradministratie? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw. Ook de btw over de aanschaf mag u aftrekken, de correctie privé-gebruik is dan wel 2,7% van de cataloguswaarde.

Gebruikt u een auto die tot uw privé-vermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik eveneens aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privé-doeleinden is geen aftrek mogelijk. Voor het bepalen van het privé-gebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Conclusie: voor de omzetbelasting maakt het per saldo niet uit of u de auto privé of zakelijk aanschaft. Bovendien slaat het voordeel in beide gevallen na circa 5-6 jaar om in een nadeel wanneer u ook de aanschaf-btw heeft afgetrokken.

Wanneer is een auto privé en wanneer zakelijk fiscaal gunstiger?

De vraag welke optie voordeliger is hangt met name van het aantal privé-kilometers af. Rijdt u niet of nauwelijks privé (max. 500 km) is de auto op de zaak altijd het voordeligst, omdat u geen bijtellingscorrectie heeft en alle kosten aftrekt in de zaak.

Rijdt u echter niet veel privé, maar wel meer dan 500 km en wel veel zakelijke kilometers, is het veelal gunstiger om de auto privé aan te schaffen en zakelijke kilometers te declareren. Logischerwijs is het vaak voordeliger om de auto op de zaak aan te schaffen.

Het blijft een zaak van berekenen en zo goed mogelijk inschatten van de uitgangspunten, in het bijzonder het aantal zakelijke en privé kilometers op jaarbasis.

Ervaring leert ons dat het voordeel van de keuze vaak niet zo heel groot is en meestal beperkt blijft tot enkele honderden euro’s op jaarbasis. Als het voor- of nadeel toch niet zo groot is, kiest men vanuit praktisch oogpunt vaak voor de auto van de zaak omdat u dan geen kilometeradministratie hoeft te voeren (let wel: dit kan voor de omzetbelasting toch interessant zijn).

Wilt u weten welke keuze voor u het meest gunstig is? Wij kunnen het voor u berekenen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Not readable? Change text. captcha txt