Meer en goedkopere flexkrachten vleeswarenindustrie

Momenteel zijn de vakbonden met de werkgevers in de vleeswarenindustrie in gesprek over een nieuwe cao voor de 3.000 medewerkers in deze sector. De werkgevers hebben hun wensen inmiddels op tafel gelegd.

De werkgevers hebben aangegeven dat zij meer goedkopere flexkrachten in dienst willen nemen. In de lopende cao is echter bepaald dat een werkgever in de vleeswaren maximaal 20% flexkrachten mag hebben. Dat is volgens FNV Voedingsindustrie al een behoorlijk aantal. De werkgevers willen deze bepaling echter uit de nieuwe cao hebben. Naast het toepassen van meer opeenvolgende contracten, willen de werkgevers de onderkant van het loongebouw aanpassen. Ook de vergoeding voor werken op zaterdag staat op de tocht.

Bron: FNV 15-08-2017

Toch geen akkoord cao groothandel groenten en fruit

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de groothandel in Groente en Fruit (15.000 werknemers) hebben op 14 augustus niet tot het gewenste akkoord geleid.

De onderhandelingen werden begin juli gestaakt nadat over de meeste punten overeenstemming werd bereikt. Het enige nog openstaande discussiepunt was de loonsverhoging. Het loonbod van de werkgevers vonden de vakbonden RMU, FNV en CNV echter onvoldoende. De werkgevers boden een verhoging van 2% en nog een keer 1,25% en een eenmalige uitkering van € 175. De bonden willen echter een loonsverhoging van 4,5% in drie stapjes van 1,5% over twee jaar.

Bron: Groeten Fruit Huis, 15-08-2017

Transportbedrijven vergeten loonsverhoging te betalen

De cao voor Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen is met ingang van 17 augustus 2017 door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen geldig is. Ook voor werkgevers die geen lid zijn van TLN of van de VVT.

Bij CNV Vakmensen komen echter steeds meer meldingen binnen over transportbedrijven die vergeten zijn om de lonen per 1 juli met 2% te verhogen. Ook de extra trede verhoging wordt nogal eens vergeten.

Bron: Cnv.nl, 18-08-2017

Achtergronden (loonheffing, sociale zekerheid, arbeidsrecht)

Geen boete als adviseur wordt ingeschakeld

Een inhoudingsplichtige, die een adviseur had ingeschakeld voor zijn loonaangiften, kreeg een boete omdat hij zich volgens de inspecteur zelf had moeten verdiepen in de formele eisen voor afrachtvermindering. De Hoge Raad heeft de boete van tafel geveegd omdat de inhoudingsplichtige zich liet bijstaan door de adviseur en op zijn deskundigheid mocht vertrouwen.

Fiets van de zaak

Er heerst onduidelijkheid over de fiscale waardering van de fiets van de zaak. De bijtelling voor de fiets van de zaak moet worden berekend door de waarde van de fiets per kilometer te vermenigvuldigen met het werkelijke aantal gereden privékilometers. Vooral dit laatste blijkt ondoenlijk. De BOVAG pleit daarom voor het afschaffen van die bijtelling.

Lonen bedrijfsleven stijgen sneller

De loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector – overheid, zorg en onderwijs – blijft ruim achter bij de ontwikkeling in de marktsector. Dit blijkt uit het verloop van de cao-onderhandelingen.

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Not readable? Change text. captcha txt